Ξαναλειτούργησαν σήμερα οι πέντε «κρεμαστές» πινακίδες της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, γνωστές και ως πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που ενημερώνουν τους οδηγούς για την κατάσταση της κυκλοφορίας στο δρόμο, την εκδήλωση πιθανού ατυχήματος ή την εμφάνιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σύστημα που τροφοδοτείται με κυκλοφοριακά δεδομένα από 17 κάμερες κατά μήκος της περιφερειακής, θα λειτουργήσει για μόλις έξι μήνες καθώς τόσο θα διαρκέσει η σχετική εργολαβία.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, όπως είχε ονομαστεί το εν λόγω έργο, είχε τεθεί σε λειτουργία το 2009 και μετά από 19 μήνες οι διακόπτες «κατέβηκαν» καθώς έληξε η σχετική εργολαβία, δεν υπήρχαν άλλα χρήματα και σημειώθηκαν δυσλειτουργίες κατά τη μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας. Στις αρχές του 2012 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε το σχετικό έργο ωστόσο, λόγω νέων καθυστερήσεων στις διαδικασίες, τελικά το σύστημα τέθηκε σήμερα σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αλέξανδρο Μήλιο, από την πλευρά της Περιφέρειας θα γίνουν προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος, που χαρακτηρίζεται πολύτιμος σύμβουλος για οδηγούς ΙΧ και επαγγελματίες, οδηγούς ασθενοφόρων ή οχήματα άμεσης δράσης. Ωστόσο κατά τον ίδιο, αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη των αντίστοιχων κονδυλίων τα οποία διαρκώς περικόπτονται.