Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και νομολογία η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με την οποία απαγορεύθηκε η εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση 28 φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων.

Για την απαγόρευση εξαγωγής των φαρμάκων ο ΕΟΦ επικαλέστηκε την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω ελλείψεως στην αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ωστόσο να καθορίζει το χρόνο της απαγόρευσης.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αναρμοδίως εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ η απόφαση απαγόρευσης των φαρμάκων, καθώς αρμόδιος για την έκδοση είναι ο υπουργός Υγείας και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να εκδοθεί από τον πρόεδρο του ΕΟΦ και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζει ο Σύλλογος ότι για την απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων, την αρμοδιότητα έχει αποκλειστικά ο υπουργός Υγείας, μετά από σχετική γνώμη του ΕΟΦ.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται στην προσφυγή, με την απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι οικονομική ελευθερία των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ενώ επίσης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακόμη, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι ήταν προσχηματική από την πλευρά του ΕΟΦ η έλλειψη φαρμάκων και πολύ περισσότερο σε σημείο που να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να κινδυνεύει, σημειώνει ο Σύλλογος, καθώς υπάρχουν και τα "γενόσημα" φάρμακα, τα οποία είναι νόμιμα αδειοδοτηθέντα φάρμακα και φθηνότερα των επωνύμων.

Από πουθενά δεν προκύπτει η έλλειψη στην ελληνική αγορά των 28 φαρμακοσκευασμάτων, τονίζει ο Σύλλογος, αλλά ούτε υπάρχουν στοιχεία για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στα συγκεκριμένα φάρμακα. Εξάλλου, οι ελλείψεις αυτές μπορούσαν να αναπληρωθούν με εισαγωγές κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΟΦ.

Αλλά η απαγόρευση εξαγωγών παραβιάζει παράλληλα και τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά παράβαση των κοινοτικών οδηγιών, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά θέματα: Ο πόλεμος της ασπιρίνης

TAGS