Τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών του ΑΠΘ στις 12 Ιουνίου αποφάσισε το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος στη σημερινή του συνεδρίαση, ενώ σε περίπτωση που δεν βγει αποτέλεσμα η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 13 Ιουνίου.

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Μαΐου και την επιλογή των τριών υποψηφίων που θα διεκδικήσουν το αξίωμα θα την κάνει το συμβούλιο διοίκησης.

Την διεξαγωγή των εκλογών θα εποπτεύσει τριμελής επιτροπή καθηγητών του ΑΠΘ. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει, όπως προβλέπει ο νόμος, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ της πανεπιστημιακής κοινότητας.