Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  στάθηκε αρωγός στις κινητοποιήσεις των ιατρών του ΓΝ παίδων Πεντέλης απο την πρώτη κιόλας  στιγμή, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα για την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών τους.

 Πράγματι η κινητοποίηση μας στέφθηκε με επιτυχία και δημοσιεύθηκε στην διαύγεια του Υπουργείου Υγείας προς διαβούλευση  η κάτωθι τροπολογία:

 1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων και να τακτοποιούνται νομίμως, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς.

 2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4, παρ. 1, του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων.

Αναμένουμε την άμεση ρύθμιση και διευθέτηση του ζητήματος όντας σε διαρκή επαγρύπνηση.

 Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στη προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών του.