Φέτος, το ΕΣΠΑ τρέχει, κάνοντας ένα άλμα στο ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων που πλέον κατευθύνονται όχι μόνο στην επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 4η θέση μεταξύ των 27 κρατών – μελών της Ε.Ε., ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων, ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν μεταξύ 18ης και 20ης θέσης.

Συγκεκριμένα: 

…για την ανάπτυξη 

Πάνω από 123.000 άτομα και επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί με δράσεις ύψους 5,6 δις ευρώ για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, με 11 δράσεις συνολικού ύψους πάνω από 4 δις ευρώ, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκουν βοήθεια στο πρόβλημα της ρευστότητας. Επιπλέον στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, 814 μεγάλα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται σήμερα από το ΕΣΠΑ και 18.500 έργα υποδομής υλοποιούνται σε όλη τη χώρα. 

… για τη στήριξη κοινωνικών αναγκών 

Φέτος, ένα μεγάλο ποσοστό των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κατευθύνθηκε προς την στήριξη της κοινωνίας. Συνολικά περίπου 196.000 μητέρες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα φύλαξης των παιδιών τους που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επίσης 360.000 άνεργοι έχουν ωφεληθεί από δράσεις για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας και ο αριθμός των ωφελουμένων θα αγγίξει τους 800.000 μέχρι το τέλος του προγράμματος. 230.000 ανασφάλιστοι μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και 65.000 ηλικιωμένοι έχουν λάβει στήριξη με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας. Τέλος, 540.000 μαθητές απέκτησαν πρόσβαση στα ολοήμερα σχολεία. Το ΕΣΠΑ συμβάλλει πλέον με συγκεκριμένες δράσεις στην στήριξη κοινωνικών ομάδων και στην εθνική μας προσπάθεια για ανάκαμψη.

 

TAGS