Με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων θα συνεργαστεί, για πρώτη φορά, ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, προετοιμάζοντας και υλοποιώντας την τελική φάση τής ΙΘ' Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων».

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Αρχής, η φετινή χρονιά θα είναι έτος ανανέωσης για τη «Βουλή των Εφήβων», καθώς άλλαξε σημαντικά η διαδικασία ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και έμφαση στην αξία της συμμετοχής μέσα από παιχνίδια, έρευνα, έκφραση και δημιουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο τον ουσιαστικότερο διάλογο και προβληματισμό μεταξύ των μαθητών, εγκαινιάζεται μια πολύ σημαντική συνεργασία: Οι 300 «έφηβοι βουλευτές» που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία επιλογής, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, προβληματισμούς και προτάσεις με τον Συνήγορο του Παιδιού, μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας.

Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί με την ενεργή συμμετοχή του Συνηγόρου και στις εργασίες της ΙΘ' Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων», την οποία πρόκειται να απασχολήσουν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των μαθητών και την προάσπιση και προαγωγή τους στον χώρο του σχολείου, τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή και τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη λειτουργία του σχολείου και γενικότερα την προώθηση της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης.