Συνεδριάζει από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου σήμερα έως και τις 30 Μαρτίου η ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) παρουσία της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου και του Υφυπουργού, Ιωάννη Πανάρετου, υπό την προεδρία του καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή.

Οι τριήμερες εργασίες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την οργάνωση και τη λειτουργία των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ),τη διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση ειδικών επιτροπών κρίσης για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων και τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Τεχνολογικών συνεργατικών Σχεδιασμών "Clusters".