Διακόπτεται η διαδικτυακή ψηφοφορία για το ελληνικό σήμα που ξεκίνησε την Παρασκευή 14 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, ανακαλύφθηκε προσπάθεια για την αλλοίωση του αποτελέσματος, προερχόμενη από ηλεκτρονικές διευθύνσεις του εξωτερικού.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου διαπιστώθηκε μια ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή στην ψηφοφορία και όταν έγινε ο σχετικός έλεγχος διαπιστώθηκε ότι κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κυρίως από χώρες του εξωτερικού καταχώρησαν πολλές εκατοντάδες ψήφους στο σύστημα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα δόθηκε εντολή για την άμεση ακύρωση και επανάληψη της σχετικής ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 με αυστηρότερους τεχνικούς περιορισμούς συμμετοχής και επιπλέον προδιαγραφές ασφαλείας.