Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  στάθηκε αρωγός στις κινητοποιήσεις των ιατρών ειδικών και ειδικευομένων παρεμβαίνοντας δυναμικά και στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους για την πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.

«Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, τις τροποποιήσεις αυτού με  το άρθρο 4 του ν. 3868/2010, την παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011, την παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011και την τελική αντικατάσταση αυτών με το άρθρο 99 του Νόμου 4182/2013 οι ιατροί του Ε.Σ.Υ λαμβάνουν αποζημίωση μέχρι ένα μέγιστο αριθμό εφημεριών ανάλογα με τη βαθμίδα.

Έτσι σε ολιγομελή τμήματα οι επιπλέον εφημερίες (υπερβάσεις ή πρόσθετες) που υποχρεώθηκαν να εκτελέσουν οι Ιατροί, προκειμένου να προκύψει ασφαλές πρόγραμμα για το Νοσοκομείο, το υφιστάμενο νομικό καθεστώς δεν τις αναγνώριζε και παρέμεναν απλήρωτες μέχρι σήμερα. Το ως άνω πρόβλημα το αντιμετώπιζε η μεγάλη πλειονότητα των ειδικών και ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι είχαν ως μόνη διέξοδο την προσφυγή τους στον ΙΣΑ για την αντιμετώπιση του ζητήματος.  Για τους λόγους αυτούς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε απόφαση να αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν για τα μέλη του την δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων εφημεριών τους, ώστε καταβληθούν στα μέλη του τα ως άνω ποσά.

 Οι δικαστικοί μας αυτοί αγώνες στέφτηκαν με επιτυχία , με αποτέλεσμα όλη αυτή η πίεση να φέρει θετικά αποτελέσματα και να καλυφθούν τα ως άνω νομικά κενά και να δημοσιευθεί στην διαύγεια του Υπουργείου Υγείας προς διαβούλευση  η κάτωθι τροπολογία:

 1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων και να τακτοποιούνται νομίμως, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς.

2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4, παρ. 1, του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων.

 Αναμένουμε την άμεση ρύθμιση-διευθέτηση όλων των ζητημάτων των ιατρών μελών μας, όντας σε διαρκή επαγρύπνηση.

 Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στη προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών του».