«Η διακηρυκτική καταδίκη του ρατσιστικού λόγου και της ρατσιστικής βίας δεν αρκεί για την καταπολέμηση του φαινομένου» επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Ρατσισμού.

Κατά την ανεξάρτητη αρχή, «ο ρατσισμός υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου και εμφανίζει την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια ως έννοια που σχετικοποιείται και μεταβάλλεται συγκυριακά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά (εθνικά, φυλετικά, θρησκευτικά, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού) της ομάδας που κάθε φορά στοχοποιείται. Πρόκειται για αντιλήψεις και πρακτικές ασύμβατες με την ίδια τη δημοκρατία».

Σημειώνει δε ο Συνήγορος, ότι, «εκείνο που απαιτείται είναι μια στρατηγική διάχυσης ενός ηχηρού μηνύματος αντιπαράθεσης με τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία σε όλη τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Ο δημόσιος λόγος έχει καθοριστική συνεισφορά στη συνεπή υπεράσπιση αυτού του σκοπού, αλλά και στην έμπρακτη υλοποίησή του. Αντιστοίχως σημαντική είναι η θέσπιση και η αποτελεσματική εφαρμογή ενός επαρκούς νομοθετικού πλαισίου».

Τονίζει, ακόμη, ότι «παρά την εμφανή μείωση των περιστατικών ρατσιστικής βίας, μετά τις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου 2013, τα οποία όμως δεν έχουν εκλείψει, παραμένει επίκαιρη η Ειδική Έκθεση της αρχής για τη ρατσιστική βία, ιδίως ως προς τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις απαιτούμενες νομοθετικές βελτιώσεις».

Και καταλήγει: «Παραμένουν, επίσης, επίκαιρες αρκετές από τις παρατηρήσεις της αρχής για τον υπό ψήφιση Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ιδίως σχετικά με το κομβικής σημασίας ζήτημα της ουσιαστικής προστασίας των θυμάτων ρατσιστικής βίας».