Τους τελικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα παρέλαβε το ΑΣΕΠ, από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, τόσο για τους σχολικούς φύλακες, όσο και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Οι τελικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, αναρτώνται, εκτός από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες για τους εκπαιδευτικούς

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες για τους σχολικούς φύλακες