Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητας Ρεθύμνης πραγματοποιεί τα εγκαίνια του έργου «∆ιάνοιξη νέου τμήματος Φράγμα Ποταμών – Παντάνασσα, επαρχιακής οδού 13, τμήμα ΠατσόςΠαντάνασσα» την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014, στο ∆ήμο Αμαρίου.

Τα εγκαίνια θα κάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης στην δεύτερη γέφυρα του έργου (κάτω από το Λόφο Αγίου Πνεύματος) στις 12:00. 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισµού 6.800.000 Ευρώ, εκτελέστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ – Π.Ε.Π. Κρήτης.