Την άποψη ότι η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για υπερπληθώρα παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις εκθέτουν τον ίδιο τον Οργανισμό, εξέφρασε ο Μ. Βλασταράκος, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Ο κ. Βλασταράκος αναφερόμενος στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ ότι τον μήνα Ιανουάριο υπήρξαν 10,5 εκατ. παραπεμπτικά για παρακλινικές εξετάσεις υποστήριξε ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις «εκθέτουν τον ΕΟΠΥΥ και κατ’ επέκταση και το υπουργείο Υγείας γιατί αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά την ανεπάρκεια του κράτους καθώς επίσης και τη σκοπιμότητα να μεταφερθούν οι ευθύνες στους ιατρούς προκειμένου να μην εξοφλήσει η πολιτεία τις δεδουλευμένες δαπάνες».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ «τα προβλήματα του Συστήματος Υγείας είναι εγγενή και αυξάνονται συνεχώς και καλό είναι η συντεταγμένη πολιτεία να ενεργήσει βάζοντας κανόνες ορθής λειτουργίας και προσφοράς υπηρεσιών.

Αφενός η εφαρμογή θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων θα πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί, αφετέρου το κράτος θα πρέπει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του και να σταματήσει το κυνήγι της ενοχής που όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά απεναντίας ζημιώνει τη δημόσια υγεία και περίθαλψη».