Πρόγραμμα συνολικά 49 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό -για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015- προκηρύχθηκε από το Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και  απευθύνεται σε υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδος και εξωτερικού και προβλέπει:

α) Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Θα χορηγηθούν 12 υποτροφίες, ύψους 5.000 ευρώ κάθε μία, για σπουδές στους κλάδους Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ναυτιλιακές Σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αγροτική Οικονομία.

β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Θα χορηγηθούν 37 υποτροφίες, ύψους 20.000 ευρώ κάθε μία, για σπουδές στους κλάδους Regional Economics and Development, Industrial Economics, Shipping, Trade and Finance, Business Administration, Public Administration, Environmental Economics, Agricultural Economics.