Τη σύνδεση σχολικών συγκροτημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας, με στόχο τη μείωση του κόστους θέρμανσής τους και την εξοικονόμηση πόρων για άλλες ανάγκες των σχολείων.

Χθες υπογράφηκε η σύμβαση του έργου κατασκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων και η αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 144.000 ευρώ.