Σε κατάληψη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν προχωρήσει από το πρωί περίπου 150 εργαζόμενοι. 

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει, όπως αναφέρουν, διαχωρισμό και κατάργηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ταμείου.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαδημίας, έχουν αποκλείσει την είσοδο του Ταμείου και προτίθενται να παραμείνουν εκεί μέχρι το μεσημέρι.