Ρεπορτάζ: Τιτίκα Ανουσάκη


Το σύστημα Άτλας παρουσίασε χθες το υπουργείο Εργασίας και δεν είναι άλλο από το σύστημα που ουσιαστικά ψηφιοποιεί όλα τα δεδομένα των ασφαλισμένων. 

Με το σύστημα αυτό κάθε πολίτης θα μπορεί, για πρώτη φορά, να έχει  από το σπίτι του και από τον προσωπικό του υπολογιστή πλήρη και λεπτομερή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, ενώ μεταξύ άλλων καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και οι πάροχοι υγείας θα ενημερώνονται άμεσα (on line) για κάθε μεταβολή της ασφαλιστικής ικανότητας των πολιτών. 

Πλέον συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού». Ο Ψηφιακός Ατομικός Λογαριασμός θα περιλαμβάνει για κάθε ασφαλισμένο όλη την πληροφορία που συνδέεται με την απονομή της σύνταξης και του δικαιώματος σε παροχές όπως ενδεικτικά :
-  τους Εργοδότες που έχει εργαστεί 
- τα αντίστοιχα διαστήματα  ασφάλισης 
- το είδος της ασφάλισης (κοινά, βαρέα κλπ).

Το σύστημα εξασφαλιζει: 

α. Κατάργηση της Θεώρησης των Βιβλιαρίων. Η  εφαρμογή του νέου συστήματος  από το β' τρίμηνο του 2014 συνεπάγεται: 
την εξοικονόμηση περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τη διακοπή εκτύπωσης και ταχυδρομικής αποστολής αυτοκόλλητων ετικετών για περίπου 3 εκ. ενεργούς ασφαλισμένους, την εξοικονόμηση ετησίως περίπου 1 εκ. επισκέψεων ασφαλισμένων για τη θεώρηση των βιβλιαρίων των προστατευόμενων μελών τους. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν τα στοιχεία των εμμέσων μελών στα μεγαλύτερα ταμεία, ήταν αναγκαία η ετήσια επίσκεψη στα ταμεία για θεώρηση. Το διοικητικό κόστος που εξοικονομείται εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τα ταμεία και σε απώλεια περίπου  400.000 παραγωγικών ωρών  ετησίως για τους ασφαλισμένους.
την εξάλειψη της παραβατικότητας από τις πλαστές θεωρήσεις των βιβλιαρίων.    

β.  Δημιουργία Ψηφιακού Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Με τη δημιουργία του ψηφιακού ατομικού λογαριασμού ασφάλισης:
όλοι οι μισθωτοί του ΙΚΑ, οι αυτοαπασχολούμενοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ  και οι αγρότες του ΟΓΑ, που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1994 και μετά θα μπορούν από τον Οκτώβριο του 2014 να βλέπουν μέσω διαδικτύου το σύνολο της ασφάλισης τους. Οι παλαιότεροι ασφαλισμένοι θα βλέπουν κατά περίπτωση σημαντικό μέρος ή το σύνολο της ασφάλισης τους, ανάλογα με το φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ασφαλίζονται. 

Μέχρι το τέλος του 2015 που θα ψηφιοποιηθούν και οι χειρόγραφες καταστάσεις όλοι σχεδόν οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βλέπουν το «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» τους.  Θα μπορούν έτσι έγκαιρα να εντοπίζουν πιθανά σφάλματα και άμεσα να τα διορθώνουν. 
παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης εξοικονομώντας προσωπικό στα ταμεία και παραγωγικό χρόνο στους ασφαλισμένους.

Παρέχεται η δυνατότητα, με τη βοήθεια κατάλληλου εργαλείου, θεμελίωσης και  προσεγγιστικού υπολογισμού της σύνταξης που δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος.  

γ. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων. Με το «ΑΤΛΑΣ» γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν και επιταχύνουν τη διαδικασία απονομής συντάξεων: 
- με την ψηφιοποίηση των περίπου 90 εκ. χειρόγραφων καταστάσεων ασφάλισης, η χορήγηση των συντάξεων θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη και - ------   - εξαλείφεται οριστικά η χορήγηση με βάση πλαστές ή πλασματικές βεβαιώσεις. 
- μηχανογραφείται η διαδικασία απονομής σε όσα ταμεία γίνεται σήμερα χειρόγραφα. Στα υπόλοιπα ταμεία παρέχεται σύγχρονο εργαλείο πρόσβασης διαχείρισης  της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ασφάλιση και τις συντάξεις.    
τα ταμεία θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να αντλούν το χρόνο ασφάλισης από άλλα ταμεία στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Εξοικονομείται έτσι σημαντικό διοικητικό κόστος από τη μεταξύ των ταμείων επικοινωνία για την αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και μειώνεται ο χρόνος απονομής των διαδοχικών συντάξεων στα επίπεδα της απονομής των αυτοτελών συντάξεων.