Έκκληση για αίμα απευθύνει η οικογένεια της Γεωργίας Χαλβατζιδοπούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ανεξαρτήτως ομάδας αναφέροντας το όνομα της κ. Γεωργίας Χαλβατζιδοπούλου η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο.