«Οι απολύσεις αποσυνδέονται, πλέον, πλήρως από την κινητικότητα» επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι «κινητικότητα και απολύσεις είναι, πλέον, δύο ξεχωριστές έννοιες, όπως θα έπρεπε να είναι εξαρχής».

Μάλιστα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «απολύσεις θα γίνονται, είτε για λόγους παράβασης της πειθαρχικής δικαιοσύνης, είτε λόγω παράνομων μετατροπών συμβάσεων, είτε στις περιπτώσεις όπου το κράτος, στοχευμένα, επιλέγει να μειώσει τις δομές του».

Μιλώντας στον Real fm, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, μία δομημένη εσωτερική αγορά εργασίας στο Δημόσιο, που θα αντικαταστήσει το εν πολλοίς προβληματικό σύστημα των αποσπάσεων και των μετατάξεων. Εκεί όπου υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με βάση τα οργανογράμματα, οι θέσεις αυτές θα προκηρύσσονται και αν υπάρχει ενδιαφέρον η θέση θα καλύπτεται βάση μίας οργανωμένης αγοράς εργασίας».

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το πολυνομοσχέδιο

Αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας μέσω του ΟΑΕΔ για τους δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται προβλέπει διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε, χθες, την οποία προώθησε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας για τις υπαλλήλους που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ενώ αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση για εκείνα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που δεν απογράφουν το προσωπικό τους.

Επίσης, ολοκληρώνεται η μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας από το 2012 για την ένταξη 25.000 υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας μέσω μεταρρυθμιστικών δράσεων των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας.

Ειδικότερα:

1. Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ1 περ. i. καθιερώνεται η αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται λόγω κατάργησης της θέσης τους (διαθεσιμότητα) και παρέλευσης του σχετικού χρονικού διαστήματος σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης με τους απασχολούμενους στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ1 περ. ii. καθιερώνεται η ένταξη των υπαλλήλων που απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης (διαθεσιμότητα), μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου διαστήματος σε διαθεσιμότητα στις παροχές του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από την ένταξη των υπαλλήλων των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται λόγω της λήξης του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας, στις παροχές του Οργανισμού θα καλυφθούν από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία έχει επιβληθεί για να καλύψει και αυτές τις περιπτώσεις.

Παράλληλα, δίνεται στους ίδιους υπαλλήλους η δυνατότητα να μπορούν να εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).

3. Παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας για τις υπαλλήλους που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας ή έχουν τεκνοποιήσει, μέχρι την ημέρα του τοκετού και για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

4. Με την υποπαράγραφο Θ2 προβλέπεται πλέον ρητά ότι αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση αλλά και επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όχι μόνο των νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), αλλά και σε αυτά που δεν απογράφουν το προσωπικό και τους λοιπούς υπόχρεους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, ως οφείλουν.