Μείωση κατά 4,9%, έναντι μείωσης 21,7% το 2012, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών υλών το 2013, σε συνθήκες υποχώρησης της παραγωγής της κατά 14,8%, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Βάσει των στοιχείων αυτών, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το περασμένο έτος ήταν κατά 68,1% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013 (2005: 100 μονάδες) ήταν 31,9 μονάδες.

Σημειώθηκε μείωση των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με το 2012, τους δέκα από τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους.

Η μείωση των συνολικών εσόδων σε ετήσια βάση σε ποσοστό υποπολλαπλάσιο εκείνου της συνολικής παραγωγής οφείλεται σε μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και βελτίωση των τιμών σειράς προϊόντων. Κατά το 2013, ως γνωστόν, επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγής βαμβακερών νημάτων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργικών υλών το 2013, ανά μήνα, έχει ως εξής:

- Ιανουάριος: +3,5% (-21,3% τον ίδιο μήνα του 2012), με αύξηση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 8,7% (-19,2%) και από τη διεθνή αγορά κατά 0,1% (-23,4%).

- Φεβρουάριος: -1,8% (-36,9%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 0,4% (-31,2%) και από τη διεθνή αγορά κατά 3,0% (-41,9%).

- Μάρτιος: -8,4% (-30,3%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 17,4% (-24,7%) και από τη διεθνή αγορά κατά 0,6% (-35,1%).

- Απρίλιος: +10,5% (-28,0%), με αύξηση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 5,6% (-16,4%) και από τη διεθνή αγορά κατά 15,1% (-35,8%).

- Μάιος: -14,3% (-23,1%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 12,8% (-22,5%) και από τη διεθνή αγορά κατά 15,3% (-24,3%).

- Ιούνιος: -2,9% (-25,8%), με αύξηση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 1,3% (-28,0%) και από τη διεθνή αγορά κατά 4,8% (-24,6%).

- Ιούλιος: -1,3% (-23,1%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 4,0% (-19,7%) και αύξηση των εσόδων από τη διεθνή αγορά κατά 0,5% (-26,2%).

- Αύγουστος: -14,0% (+16,5%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 10,5% (-17,4%) και από τη διεθνή αγορά κατά 16,1% (+68,4%).

- Σεπτέμβριος: -1,1% (-19,7%), με αύξηση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 10,0% (-24,8%) και μείωση των εσόδων από τη διεθνή αγορά κατά 9,3% (-15,5%).

- Οκτώβριος: -0,2% (-5,9%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 4,9% (-2,7%) και αύξηση των εσόδων από τη διεθνή αγορά κατά 4,7% (-9,6%).

- Νοέμβριος: -7,2% (-4,5%), με αύξηση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 1,2% (-9,8%) και μείωση των εσόδων από τη διεθνή αγορά κατά 14,2% (-0,9%).

- Δεκέμβριος: -19,3% (-20,1%), με μείωση των εσόδων από την εγχώρια αγορά κατά 8,0% (-19,0%) και από τη διεθνή αγορά κατά 32,0% (-22,2%).

Τα συνολικά έσοδα του κλάδου από την εγχώρια αγορά παρουσίασαν πτώση τους επτά από τους δώδεκα μήνες, ενώ αυτά από τη διεθνή αγορά κινήθηκαν πτωτικά τους οκτώ από τους δώδεκα μήνες.

Αντιθέτως, αύξηση εσόδων εκτιμάται ότι κατέγραψαν, σε συνθήκες αυξομειώσεων των τιμών, οι επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την εκκόκκιση βάμβακος.