Σε ένα ανοιχτό και γεμάτο ερεθίσματα ασφαλές περιβάλλον, το παιδί πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αλλά και να του παρέχεται η δυνατότητα να ανακαλύψει τις δεξιότητές του και να ανασύρει το δημιουργικό του ταλέντο.

΄Eνα νέο ελληνογερμανικό σχολείο, το Neue Schule Athen, θα αρχίσει να λειτουργεί από τη νέα σχολική χρονιά. Πρόκειται για μια σπουδαία προσπάθεια, αφού οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν λατρεύουν αυτό που κάνουν και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, μετά από απόφαση και πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού Ελληνογερμανικού Συλλόγου Πολιτισμού και Παιδείας (Deutsch – Griechischer Verein fόr Kultur und Bildung).

Είναι εγκαταστημένο στα νότια προάστια αλλά απευθύνεται σε όλη την Αττική, προσφέροντας τη δυνατότητα της διπλής παιδείας, αλλά και μια άλλη φιλοσοφία ζωής κι αυτό είναι το πιο σπουδαίο.

Σε ένα ανοιχτό και γεμάτο ερεθίσματα ασφαλές περιβάλλον, το παιδί θα παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αλλά θα του παρέχεται η δυνατότητα να ανακαλύψει τις δεξιότητές του και να ανασύρει το δημιουργικό του ταλέντο.

Ακόμη, μέσω του σχολικού προγράμματος του υπουργείου Παιδείας, που εφαρμόζεται όμως με διευρυμένο ωράριο και με τη δυνατότητα τα παιδιά να ζήσουν “το γερμανικό απόγευμα”, με δραστηριότητες στα γερμανικά, οι δάσκαλοί του θα επιχειρήσουν να εμφυσήσουν στα παιδιά την αγάπη για τη ζωή, τη χαρά της συμμετοχής, αλλά και τον σεβασμό, πρωτίστως στον εαυτό τους, προς τα άλλα παιδιά και τους ανθρώπους που τα περιτριγυρίζουν.

Η ζωή στο σχολείο, από το Προνήπιο έως και το Δημοτικό, σχεδιάστηκε ώστε το παιδί να βιώσει τους δύο πολιτισμούς και να διδαχθεί την ελληνική και τη γερμανική γλώσσα αποκτώντας παράλληλα “στέρεη” ελληνική συνείδηση.

Εξατομικευμένη μάθηση. Για το Neue Schule Athen κάθε παιδί είναι μοναδικό, άρα έχει διαφορετικές εκπαιδευτικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες τις οποίες οφείλει να ανακαλύψει και να εκμεταλλευτεί. Στις επιδιώξεις του είναι να αποκτήσει, ως πολίτης του αύριο, γνώσεις, αξίες, δεξιότητες, να ανασύρει τη μοναδικότητά του, να αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτό του και άρα αυτοπεποίθηση.

Ισορροπημένη μάθηση των δύο γλωσσών. Ο δίγλωσσος χαρακτήρας του σχολείου θεμελιώνεται στην καθημερινή επαφή τού παιδιού με τις δύο γλώσσες. Γι' αυτό και στις εκθέσεις έργων και ομαδικών εργασιών στην τάξη ή τους διαδρόμους του σχολείου, στους πίνακες ανακοινώσεων, στις απογευματινές και εξωσχολικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες σε σχετική ισορροπία.

Η πορεία του παιδιού στο σχολείο είναι μοναδική όχι μοναχική. Εκπαιδευτικοί και προσωπικό, πρέπει να γνωρίζουν προσωπικά κάθε μαθητή (αναπτύσσοντας μια πραγματική σχέση με την οικογένειά του), καλύπτοντας την ανάγκη του να είναι αναγνωρίσιμος και να απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζει. Το παιδί από αυτούς τους ανθρώπους θα διδαχθεί αλλά και θα καθοδηγηθεί για το πώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας.