Την προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Πύλου προσυπέγραψε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος, ενώ δημοσιοποιήθηκε και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

 Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 3.601.626 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Φορέας λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου είναι η ΔΕΥΑ Πύλου.

Το έργο αφορά την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου μήκους 4.860 μ. στο ανατολικό τμήμα της Πύλου, εσωτερικού δικτύου μικρού μήκους στη Γιάλοβα καθώς και κεντρικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Γιάλοβας στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πύλου μήκους 7.590μ. Επίσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα κατασκευαστούν και τρία αντλιοστάσια.

Με την κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο της Πύλου, με το οποίο μελλοντικά προβλέπεται να συνδεθεί και ο αγωγός λυμάτων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Πύλου, που είναι υπό κατασκευή.