Οι δύο δασκάλες, ζήτησαν από τις μητέρες των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, να βγάλουν πρόγραμμα και να έρχονται να καθαρίζουν τις αίθουσες στο νηπιαγωγείο Πύργου Τρικάλων.

Αιτιολογικό πως έληξε η σύμβαση της καθαρίστριας…