Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ.  Βαρδακαστάνης εξέδωσε ανακοίνωση για καθυστέρηση στο ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρίες.

«Παρ΄ ότι από τον Φεβρουάριο έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ 036/ΤΑ΄/01.02.2014 για τον νόμο 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων ΑΔΜΗΕ ΑΕ», στον οποίο συμπεριλήφθηκε η τροπολογία για την χορήγηση του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους γήρατος-αναπηρίας-θανάτου με ποσοστό αναπηρίας 80% ανεξαρτήτως ηλικιακού κριτηρίου, το ΙΚΑ ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της σημαντικής αυτής ρύθμισης!

 Η πλέον ευπαθής ομάδα του πληθυσμού, που μετά από σκληρούς αγώνες της ΕΣΑμεΑ και των φορέων μελών της εξαιρέθηκε από την κατάφορα άδικη διάταξη διακοπής του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, συνεχίζει να μην το λαμβάνει λόγω της αναίτιας καθυστέρησης του ΙΚΑ.

Το αναπηρικό κίνημα δεν εφησυχάζει και θα συνεχίσει τις πιέσεις ώστε να εκδοθεί άμεσα η σχετική εγκύκλιος και να αποδοθεί το ΕΚΑΣ στους δικαιούχους εγκαίρως» αναφέρει η ανακοίνωση.

TAGS