Ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, η συλλογή των ονομαστικών καταστάσεων τέκνων διδασκόντων στα ΑΕΙ που έχουν καταλάβει θέσεις ΔΕΠ σε πανεπιστημιακές σχολές την τελευταία δεκαπενταετία.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, περιμένει από 3 πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΠΑΠΕΙ και το ΕΜΠ, να προβούν σε διορθώσεις ή να αποστείλουν τις λίστες τους.

Όταν γίνει και αυτό, μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, φαίνεται πως θα ανοίξει.

TAGS