Το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων για την καλλιέργεια οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών ενέκρινε η Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Σχέδιο αφορά στα είδη: Φακή, Ρεβίθι, βρώσιμο Κουκί, δύο είδη Λαθουριού (Lathyrus sativus και Lathyrus occhru), Λαθούρι - Φάβα Σαντορίνης, Φασόλια κοινά, Φασόλια γίγαντες και Φασόλια Μαυρομάτικα που συγκαταλέγονται στα όσπρια, καθώς και άλλα είδη της οικογένειας των ψυχανθών, όπως κτηνοτροφικό Λαθούρι, κτηνοτροφικό Ρεβίθι, Ρόβη, Τριφύλλι υπόγειο, Αγριοτρίφυλλο, δενδρώδης Μηδική και Μελίλωτος.

Εισάγει, μάλιστα, διατάξεις για τις προδιαγραφές του υλικού, τη σποροπαραγωγή και τους καλλιεργητικούς ελέγχους, τη σήμανση, τους προβλεπόμενους ελέγχους, τους προμηθευτές και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ειδικός τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς για τα εν λόγω είδη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, σε δήλωσή του χαρακτήρισε τον Κανονισμό σημαντικό «εργαλείο» για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σημαντικών ειδών οσπρίων και άλλων ψυχανθών φυτών, που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας σε ό,τι αφορά στη γεωργική τους απόδοση και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.