Την άμεση δυνατότητα χρηματοδότησης της κατασκευής ή επισκευής γηπέδων ερασιτεχνικών σωματείων, δίνει στις Περιφέρειες, νομοτεχνική αλλαγή που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Νικόλαο Ταγαρά.

Η αλλαγή αφορά σε αρχική ρύθμιση του νομοσχεδίου για τα υδατορέματα (άρθρο 25 του νομοσχεδίου), η οποία έδινε τη δυνατότητα αυτή στις Περιφέρειες, μονάχα μετά την παρέλευση δύο μηνών από την δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται πως η εν λόγω διάταξη, δίνει στις αιρετές Περιφέρειες τη δυνατότητα να προκηρύσσουν, να επιβλέπουν και να εκτελούν οι ίδιες, μέσω των δικών τους Τεχνικών Υπηρεσιών, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, σε χώρους που ανήκουν κατά κυριότητα σε μη κερδοσκοπικά αθλητικά σωματεία. Η αρμοδιότητα αυτή, ανήκε µέχρι πρότινος στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - και με την παρούσα ρύθμιση επεκτείνεται και στις αιρετές Περιφέρειες που θέλουν να την ασκήσουν.