"Το υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, υποστηρίζει πρωτοβουλίες των ΟΤΑ για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, μέσω συμπράξεων και συνεργασιών με τον Ιδιωτικό Τομέα, εφόσον κρίνονται ώριμες και βιώσιμες", δηλώνει με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.

Ο υφυπουργός αναφέρει ότι κατά τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αξιολογηθεί και έχει αποφασισθεί η χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, σε 171 μελέτες.

Το έγγραφο για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, ο οποίος έχει ζητήσει να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διέπει τη σχέση συνεργασίας σε επίπεδο επενδύσεων μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η πρόταση του κ. Αντωνακόπουλου, διατυπώθηκε με δεδομένο το ενδιαφέρον που εκφράζουν ιδιωτικοί όμιλοι για την κατασκευή έργων και τη λειτουργία του λιμανιού στο Κατάκολο που ανήκει στο Δήμο Πύργου.