Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΔΕΗ, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί:

Από τις 08:00 ως τις 11:00 στο δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α. ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - Ι. ΓΚΟΥΡΑ - ΤΣΑΙΑΠΑΝΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ κ.λ.π.

Από τις 08:00 ως τις 14:30: στον δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗ ΟΔΟΥ ΓΑΜΒΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ.

Από τις 11:00 ως τις 13:30 στον δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α. ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ - Γ. ΔΙΒΟΛΗ - ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ κ.λ.π.