Τον Φεβρουάριο του 2014, οι ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν αύξηση παραγωγής 2,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Είναι ο τέταρτος μήνας από τον Αύγουστο του 2013 που καταγράφεται αύξηση στις ασφαλίσεις ζωής, σε μηνιαία βάση.

Αυτό προκύπτει από την μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής Συνδεδεμένες με Επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής είναι, συνολικά, αυξημένη κατά 1,3% το διάστημα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 2,8%.