Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), απηύθυναν σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Με την απόφαση αυτή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, «περνάμε πλέον από τη συχνά υποκειμενική και αυθαίρετη, στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη δημόσια διοίκηση, θέσεις» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις».

Επίσης, ο υπουργός επισημαίνει:

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την επιλογή των άξιων και ικανών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, μέσα πάντα από διαφανείς διαδικασίες και με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ», τόνισε ο υπουργός και προσέθεσε: «Με την επιλογή μας αυτή κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αποικοδόμηση του πελατειακού συστήματος που τόσα χρόνια ταλαιπώρησε τη δημόσια διοίκηση και εν πολλοίς συνέβαλε στην πτώχευση της πατρίδας μας».

Εξάλλου, η κ. Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι «με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που θεσμοθετούμε και εφαρμόζουμε στην πρόσκληση αυτή, στοχεύουμε να αποτελέσουν πρότυπο για την επιλογή πολιτικού προσωπικού σε όλες τις καίριες θέσεις του κράτους, δίνοντας τέλος στις πρακτικές κομματικών διορισμών».

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σε επτά στάδια:

- Στο πρώτο, γίνεται η έκδοση της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει: περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.
- Στο δεύτερο στάδιο, συστήνεται η επιτροπή αξιολόγησης από έναν σύμβουλο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, ένα καθηγητή ΑΕΙ, έναν γενικό διευθυντή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα (ΑΔΕΔΥ) και ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒ).
- Στο τρίτο στάδιο, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων των υποψηφίων, δηλαδή με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχεται η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων από τους υποψηφίους, οι οποίοι και περνούν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.
- Στο τέταρτο στάδιο, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων ενδιαφέροντος, αξιολογείται η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων και επιλέγονται οι δέκα καλύτεροι υποψήφιοι.
- Στο επόμενο στάδιο, οι δέκα επιλεχθέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη θα διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες, που ετοιμάζει το ΕΚΔΔΑ και που θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών) στο Δημόσιο.
- Στο προτελευταίο στάδιο, οι τρεις καλύτεροι (short list) προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διορισμό.
- Στο έβδομο και τελευταίο στάδιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποφασίζει αιτιολογημένα τον διορισμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ από τους τρεις προτεινόμενους.