Από τις 7 Απριλίου καταργήθηκε ο ΟΠΑΔ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Το ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν υπάρχει πια και όλες του οι υπηρεσίες μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος: «στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια». 

Επίσης διευκρινίζεται πως για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τομέων συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών που διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης
β) Τμήμα Παροχών
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης

Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες των καταργούμενων περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΑΔ ασκούνται από τις υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή από τα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ίδια εγκύκλιος δίνει και εντολή στους διευθυντές των υποκαταστημάτων του οργανισμού για την ομαλή παράδοση των κτιρίων και του υλικού