Ο επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Στρασβούργο, πρέσβης Ηρακλής Αστεριάδης υπογράφει, σήμερα, για λογαριασμό της Ελλάδας, τη Σύμβαση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν, η Ελλάδα θα θέσει τη σύμβαση σε ισχύ την πρώτη Αυγούστου του 2014.

Με την επικύρωση και θέτοντας εν ισχύ την σύμβαση, η Ελλάδα καθίσταται υπόλογη στους τακτικούς ελέγχους που κάνει η Ομάδα Κρατών για την πάταξη της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης ( GRETA ) και θα εφεξής θα πρέπει:

- Να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων του τράφικινγκ.

-Να ποινικοποιήσει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων και να διώκει τους διακινητές.