Φόβους για αναστολή λειτουργίας 10.000-15.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το τέλος του 2011, που είναι μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, εκφράζει ο πρόεδρός του Παύλος Ραβάνης, ζητώντας από την κυβέρνηση την υλοποίηση των εξαγγελιών στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

«Η πορεία συρρίκνωσης της ελληνικής βιοτεχνίας κινείται με εντεινόμενους ρυθμούς, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οδηγώντας στην ανεργία τουλάχιστον 30.000 εργαζομένους», δηλώνει στην ΕΞΠPEΣ ο κ. Ραβάνης. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των βιοτεχνικών μονάδων στις αρχές του έτους δεν ξεπερνά τις 30.000.

Η έντονη ανησυχία του προέδρου του ΒΕΑ στηρίζεται στην αύξηση κατά 32,7% του αριθμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, το 2009 έκλεισαν 2.917 επιχειρήσεις, ενώ το 2010 3.872. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να κάνουν έναρξη τη δύσκολη χρονιά του 2010 έφτασαν τις 1.808 ενώ το 2009 ήταν 1.790, αύξηση μόλις 1%. Συγκεκριμένα τον μήνα Δεκέμβριο του 2010 άνοιξαν 172, ενώ έβαλαν λουκέτο 660 σε σχέση με το 2009, όπου άνοιξαν 161 και έκλεισαν 498 επιχειρήσεις.

Ο κ. Ραβάνης επισημαίνει, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση, ότι «κάθε απώλεια επιχειρηματικού δυναμικού συνδέεται με απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων τόσο για το Δημόσιο όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά το κυριότερο με αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης που στήθηκε επί δεκαετίες και δύσκολα θα αναπληρωθεί. Οι τάσεις είναι ξεκάθαρες και τα συμπεράσματα δεν σηκώνουν ουδεμία αμφιβολία».
Μάλιστα ο πρόεδρος του ΒΕΑ τονίζει ότι οι επιχειρηματίες είτε ακούνε εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς να προωθείται η υλοποίησή τους, είτε αδυνατούν να συμμετάσχουν σ'Α αυτά λόγω των προϋποθέσεων ένταξης που απαιτούνται. «Η χώρα δεν χρειάζεται μόνο “fast trak”, αλλά και την υλοποίηση άμεσου προγράμματος στήριξης των μικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, όπως υποστήριζαν επί σειρά ετών οι ελληνικές κυβερνήσεις, εκτός και εάν το νέο μοντέλο που αναπτύσσεται προβλέπει πλήρη εξαφάνιση της ελληνικής μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης υπό τις ευλογίες της τρόικας», αναφέρει ο κ. Ραβάνης.