Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζόμενους, θα υλοποιήσει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΑΝΑΡ-ΝΕΛΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα.

Για το λόγο αυτό, το ΚΕΚΑΝΑΡ-ΝΕΛΕ απευθύνει δημόσια πρόσκληση συνεργασίας προς φορείς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Το προσωπικό, το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενο τους πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, καθώς και με το επίπεδο γνώσεων τους.

Τα προγράμματα αφορούν σε: Πληροφορική με δυνατότητα πιστοποίησης, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων με προοπτική πιστοποίησης, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων, Οργάνωση-Διοίκηση επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων, Φροντίδα Ηλικιωμένων: Εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής φροντίδας για άτομα Τρίτης ηλικίας.

Για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός ή εκτός ορίων νομού που εργάζεται ο καταρτιζόμενος, καταβάλλεται από το πρόγραμμα αποζημίωση πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν για ενημέρωση στα τηλέφωνα: 2831040066 / 2831040062 / 2831040050.