Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Βασίλης Αλεξανδρής σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο, κάνει λόγο για «απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση οικονομικούς όρους των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ».

Παράλληλα, ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει στην επιστολή του ότι ο κ. Σπυρόπουλος υποχρεώνει τους συνεργαζόμενους με το ίδρυμα δικηγόρους να παρέχουν «τις υπηρεσίες τους με αμοιβές κατώτερες από τα κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων».

Ο κ. Αλεξανδρής καλεί τον κ. Σπυρόπουλο να αποσύρει σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμει προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το ίδρυμα δικηγόρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρει ο κ. Αλεξανδρής, «προτιθέμεθα να ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη μας που τυχόν συμβληθούν μαζί σας, υπό τους συγκεκριμένους όρους και θα στραφούμε δικαστικά κατά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ».