Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας, παρέλαβε σήμερα το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων, που παρέλαβε η Αρχή, είναι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των κλάδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικού, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Επίσης, είναι επικαιροποιημένοι ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το εν λόγω Συμβούλιο.

Οι νέοι τελικοί πίνακες κατάταξης, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες