Το "πράσινο φως" για να μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε όλων των ειδών τα κότερα μέχρι 500 κόρων, ρυμουλκά, ξύλινα, πλαστικά επιβατηγά που εκτελούν διεθνούς πλόες, αλιευτικά κάτω των 24 μέτρων και φορτηγά κάτω των 500 κόρων, πήρε ο ελληνικός νηογνώμονας, μετά από θετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους και τη σύμφωνη γνώμη της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων.

Για το θέμα υπήρξε σύνταξη σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία υπεγράφη ήδη από τον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας Γιάννη Διαμαντίδη και αναμένεται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αυτό που απομένει τώρα είναι ο ελληνικός νηογνώμονας να περάσει τέλη Ιουνίου τη νέα επιθεώρηση από την ΕΜΣΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας) και να καλύψει τις 6 παρατηρήσεις που του έχουν δοθεί, προκειμένου να μπορεί να επιθεωρεί και τα υπόλοιπα ποντοπόρα πλοία.

Σημειώνεται ότι με παλαιότερη εγκύκλιο των ελληνικών αρχών είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα από το νηογνώμονα να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για οποιαδήποτε τύπου πλοίου εθνικής νομοθεσίας πέρα από την απαγόρευση για τα ποντοπόρα πλοία που είχε επιβάλει η ΕΕ.