Η αίτηση του τέως προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ιωάννη Αλαβάνου και άλλων 53 Αθηναίων, που στρέφονται κατά της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου την οποία προωθεί το Ίδρυμα Ωνάση, προσδιορίστηκε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήρη Ρίζο να συζητηθεί με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους στις 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι πολίτες ζητούν να ακυρωθεί ως παράνομη και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η από 12.2.2014 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για «την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και την επέκταση του τραμ σε συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρο της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

Οι «54» υποστηρίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας και έρχεται σε αντίθεση: 1) με τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 που ενέκρινε το ρυθμιστικό σχέδιο των Αθηνών και 2) την υπουργική απόφαση του 1988 με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τους «54», η πεζοδρόμηση είναι αντίθετη τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία, καθώς πριν από την έκδοση της επίμαχης υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά ούτε συντάχθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.