Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα τις ίδιας μέρας. 

Το πρωί τελέστηκε η λειτουργία των Μεγάλων Ωρών όπου οι γυναίκες μοιρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό ενώ άλλοι προσκυνούν και αποτείνουν φόρο τιμής στον σταυρωθέντα Χριστό. Απ' τα ξημερώματα ετοιμαζόταν ο επιτάφιος ενώ τελέστηκε ολονυχτία στις περισσότερες εκκλησίες της Ελλάδας.

Το μεσημέρι το σώμα του Χριστού αποκαθηλώνεται και τοποθετήθηκε στον Επιτάφιο όπου θα γίνει περιφορά του το βράδυ. 

Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα σε όλη την Ελλάδα και παραδοσιακά απαγορεύεται πάσα εργασία και γίνεται αυστηρότατη νηστεία και απαγορεύεται και η κατάποση του λαδιού. 

Ο Επιτάφιος θρήνος περιλαμβάνει τα Εγκώμια, μεταξύ των οποίων «Ω Γλυκύ μου Έαρ» και «Η Ζωή Εν Τάφω».

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, 
Χριστέ, 
και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.

Μεγαλύνομέν σε, Ιησού Βασιλεύ, 
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, 
δι ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Η ζωή πώς θνήσκεις; 
πώς και τάφω οικείς; 
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε 
και το Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.