Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι το τελευταίο δρομολόγιο για αύριο, Μεγάλο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στις 22.00. 

Η λήξη εργασίας του προσωπικού κινήσεως θα πραγματοποιηθεί στις 23.20. 

Η νυχτερινή λεωφορειακή γραμμή Νο78Ν «Κτελ-Αεροδρόμιο» καθώς και τα νυχτερινά υπηρεσιακά λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 22:30΄ έως τις 06:25΄ π.μ.