Καθορίστηκαν τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα χορηγηθεί το επίδομα ενοικίου στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, για τους ανύπαντρους με εισόδημα έως 6.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, έως 9.000 ευρώ στα 80 ευρώ και έως 12.000 ευρώ στα 60 ευρώ, αντιστοίχως.

Για τους έγγαμους με εισόδημα έως 6.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 125 ευρώ, έως 9.000 ευρώ στα 105 ευρώ και έως 12.000 ευρώ στα 85 ευρώ, αντιστοίχως.

Με ένα προστατευόμενο μέλος και εισόδημα έως 8.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, έως 11.000 ευρώ στα 130 ευρώ και έως 14.000 ευρώ στα 110 ευρώ, αντιστοίχως.

Για δικαιούχους με δύο προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 10.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 175 ευρώ, έως 13.000 ευρώ στα 155 ευρώ και έως 16.000 ευρώ στα 135 ευρώ, αντιστοίχως.

Με τρία προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 12.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 200 ευρώ, έως 15.000 ευρώ στα 180 ευρώ και έως 18.000 ευρώ στα 160 ευρώ, αντιστοίχως.

Με τέσσερα προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 14.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 225 ευρώ, έως 17.000 ευρώ στα 205 ευρώ και έως 20.000 ευρώ στα 185 ευρώ, αντιστοίχως.

Με πέντε προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 16.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 250 ευρώ, έως 19.000 ευρώ στα 230 ευρώ και έως 22.000 ευρώ στα 210 ευρώ, αντιστοίχως,

Με έξι προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 18.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 275 ευρώ, έως 21.000 ευρώ στα 255 ευρώ και έως 24.000 ευρώ στα 235 ευρώ, αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με πάνω από επτά παιδιά, το όριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ανά παιδί και κατά περίπτωση και το ποσό επιδότησης προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά παιδί.