Κανονικά θα μπορούν να παίρνουν από αύριο τα φάρμακά τους, από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ και του ταμείου Συμβολαιογράφων, ενώ από αύριο θα μείνουν χωρίς φάρμακα οι ασφαλισμένοι των ταμείων της Εμπορικής Τράπεζας, του Λιμενικού και της ΔΕΗ. Εξάλλου κανονικά θα συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους και οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), Κυριάκος Θεοδοσιάδης, στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευσή του Συλλόγου αποφασίστηκε να συνεχιστεί η χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, μετά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ για την αποπληρωμή των οφειλομένων στους φαρμακοποιούς.

Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, μετά τη δρομολόγηση αποπληρωμής του μεγαλύτερου μέρους των οφειλομένων, ενώ από αύριο θα αρχίσει η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ταμείου των Συμβολαιογράφων.

Τέλος αποφασίστηκε η διακοπή της χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους της Εμπορικής Τράπεζας και η συνέχιση της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Λιμενικού και της ΔΕΗ, λόγω των οφειλών στους φαρμακοποιούς.