Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε στις 04 Απριλίου ο Σύνδεσμος Φιλίας και Συνεργασίας Ελλάδος Ιρακινού Κουρδιστάν σε συνεργασία με τον ομώνυμο Σύνδεσμο του Βορείου Ιράκ με τίτλο «Ελλάδα-Ιρακινό Κουρδιστάν: Δυνατότητες Πολιτισμικών Ανταλλαγών και Επιχειρηματικής Συνεργασίας». 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και έλαβαν χώρα εισηγήσεις από μέλη του Συνδέσμου μας και αξιωματούχους της Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν που ήρθαν στην Αθήνα ειδικά για αυτό το σκοπό. 

Η μεγάλη προσέλευση του κοινού και η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ενδεικτικές του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η σύμπραξη των δύο λαών και οι προοπτικές πολιτισμικών ανταλλαγών και επιχειρηματικής συνεργασίας. 

Ο Σύνδεσμος Φιλίας και Συνεργασίας Ελλάδος-Ιρακινού Κουρδιστάν και ο ομώνυμος Σύνδεσμος στο Βόρειο Ιράκ έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία και τη στερέωση δεσμών συνεργασίας και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών. 

Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους αρωγούς, για μια ειρηνική και εποικοδομητική συμπόρευση κι ελπίζουμε σύντομα πολύ περισσότεροι να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τις δράσεις μας.