Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, κυρίως μέσα από την ενισχυτική διδασκαλία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ψυχοκοινωνική στήριξη, βρίσκεται στο επίκεντρο μίας πολύπλευρης δράσης που ξεκίνησε σε περισσότερα από 600 σχολεία της χώρας, στα οποία φοιτά μεγάλο ποσοστό αλλόγλωσσων μαθητών.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, με κεντρικό συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και απευθύνεται σε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης - από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο - όπου ο μαθητικός πληθυσμός αλλοδαπών και παλιννοστούντων ξεπερνά το 10%.

Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και τρεις μήνες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013, οπότε αναμένεται ο αριθμός τωνσχολείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αυξηθεί, καθώς ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμής 250 φιλόλογοι και άλλες ομάδες ειδικών επιστημονικών συνεργατών (γραμματειακής υποστήριξης, ψυχολόγων, παιδαγωγών), ενώ εμπλέκονται χώροι πολιτισμού, όπως μουσεία. Η εκπαίδευση γίνεται με τον τρόπο που καθορίζει το κάθε σχολείο, είτε εντός του ωρολόγιου προγράμματος,είτε μετά από αυτό.

«Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια προηγούμενων για την ενσωμάτωση αλλοδαπών και παλιννοστούντων στα ελληνικά σχολεία, ωστόσο, για πρώτη φορά καλύπτονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, συνδέεται μεγάλος αριθμός φορέων, και υπάρχουν συμπληρωματικές δράσεις για τις οικογένειές τους και για την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία» δήλωσε ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Δημήτρης Μαυροσκούφης.

Συνολικά οι δράσεις αφορούν την υποστήριξη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, ενίσχυσης της ελληνομάθειας, καλλιέργειας κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο σχολείο, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας των μαθητών, ψυχολογικής υποστήριξης, σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία, δικτύωση των σχολείων και επισκέψεις σε μουσεία.