Σε νέα τροχιά μπαίνει η κρατική μηχανή με την εφαρμογή 7 σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να υλοποιηθούν εντός του έτους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Έθνος» ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα έθεσε νέα ατζέντα για τις αλλαγές στο Δημόσιο όπου απεφεύχθησαν οι ποσοτικοί στόχοι και τέθηκαν ποιοτικές παράμετροι για την αλλαγή στο κράτος.

Τις επόμενες ημέρες τίθεται επίσης σε διαβούλευση ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων όπου βασικά κριτήρια αποτελούν οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.

Συγκεκριμένα βάσει του δημοσιεύματος οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ
2. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη μέσω ΑΣΕΠ
3. Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων -σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα- εξορθολογισμός μισθολογίου
4. Έλεγχος των Πειθαρχικών και των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων
5. Καταγραφή και αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
6. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. φύλαξη κτιρίων)
7. Μείωση γραφειοκρατίας - αναβάθμιση των ΚΕΠ