Από οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ), θα μπορέσουν ως τις 10 Απριλίου να εισπράξουν τη σύνταξη Απριλίου και το Δώρο του Πάσχα σε οι 15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα απογραφεί.

Για την πληρωμή τους στην Τράπεζα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α)την αστυνομική τους ταυτότητα και

β) απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους προηγούμενου μήνα ή το βιβλιάριο υγείας, στα οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου

Συνταξιούχου.

Για την πληρωμή των συντάξεων επιζώντων μελών (χηρείας-ορφανικές), υποχρεωτικά θα προσκομισθεί από τους δικαιούχους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τους υπόλοιπους 808.588 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. το Δώρο μαζί με τη σύνταξη θα καταβληθούν την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011 με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ, που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Σύμφωνα με τον ΟΓΑ όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, με άνοιγμα λογαριασμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ για την πληρωμή της σύνταξής τους, μέχρι τις 11 Απριλίου 2011, διότι από το μήνα Μάιο 2011 η καταβολή των συντάξεών του ΟΓΑ, θα γίνεται με το νέο σύστημα πληρωμής, αποκλειστικά και μόνο με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛ.ΤΑ.

Για την απογραφή απαιτούνται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.

Η δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2011 και του Δώρου Πάσχα 2010 ανέρχεται σε 532.723.048,76 ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τον ΟΓΑ από αγρότες που δεν έχουν πληρώσει τις οφειλές τους, ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ.