Με μόλις 12 έτη πραγματικής ασφάλισης (δηλαδή 3.600 ημέρες) μπορούν οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να διεκδικήσουν σύνταξη. Τα υπόλοιπα τρία χρόνια που λείπουν για τη συμπλήρωση της 15ετίας μπορούν να συμπληρωθούν είτε με την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης είτε με αυτασφάλιση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα το «Έθνος» με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουν ένα εισόδημα ακόμα και ασφαλισμένοι που δεν έχουν διανύσει πολλά χρόνια στην εργασία. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το απαιτούμενο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση είναι υψηλό (με δεδομένο πως δεν υπάρχουν πολλά έτη ασφάλισης).

Όπως τονίζει στην εφημερίδα, ο δικηγόρος Δημήτρης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, πλέον με τη συμπλήρωση 15ετίας καταβάλλεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 67 ετών και μειωμένη στα 62. Προσοχή, καθώς για τη μειωμένη σύνταξη εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100  ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πριν από την αίτηση, 5ετία στους φορείς που αυτή απαιτείται.

Για συμπλήρωση της 15ετίας με τα πλασματικά έτη των ν.3863/2010 και 3996/2011, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να μην έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη θεμελίωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Έτσι όσοι άντρες είχαν μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 60ο (για περιπτώσεις της πλήρους σύνταξης) δεν μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο από σπουδές ή τέκνα ή κενά εργασίας για συμπλήρωση των απαραίτητων 15 ετών.

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν τα εν λόγω όρια ηλικίας αλλά έχουν πραγματική ασφάλιση που ξεπερνά τη 12ετία μπορούν χωρίς περιορισμό να εξαγοράσουν τους πλασματικούς χρόνους για να φτάσουν τα 4.500 ένσημα (15 έτη). Μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ο πλασματικός χρόνος των τέκνων, της θητείας, τα κενά ασφάλισης, η ανεργία κλπ.