«Εκφράζω την αντίθεσή στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ», αναφέρει με δήλωσή του ο πρόεδρος της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Νίκος Σαραντής. 

«Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, το 15% των υπαλλήλων κάθε οργανικής μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να λάβει αρνητική αξιολόγηση. Όμως η έννοια της αξιολόγησης στηρίζεται στην αποτίμηση της ατομικής αξίας και των προσωπικών ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου και δεν επιδέχεται ποσοστώσεις», αναφέρει ο κ. Σαραντής και καταλήγει:

«Με τη λογική των ποσοστώσεων τιμωρούνται οι σωστά και αποδοτικά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες, γιατί ακόμη και στην καλύτερη από αυτές, το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά. 
Επίσης, διαφωνώ απολύτως με τη σύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με διαθεσιμότητες και απολύσεις. Η αξιολόγηση των εργαζομένων έχει στόχο τη σωστή και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, η οποία πρέπει να στηριχτεί στη συνεργασία και δημιουργική αξιοποίηση των εργαζόμενων».