Γράφει η Ντίνα Καραμάνου 

Ο τρόπος έκδοσης νέων αδειών, η τοποθέτηση των πάγκων, ο ευδιάκριτος διαχωρισμός παραγωγών-πωλητών μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, είναι τα κορυφαία σημεία τριβής των πωλητών με το υπουργείο Ανάπτυξης

Έτσι ξεκινούν από σήμερα απεργία διαρκείας ενώ στις 10 το πρωί συγκεντρώνονται στην πλατεία Κάνιγγος για να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή. 

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται διάφορες αλλαγές για τις οποίες οι πωλητές απαντούν με δικές τους προτάσεις: 

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι: με απόφαση του οικείου Δήμου, η οποία εγκρίνεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, από τον οικείο Περιφερειάρχη,  καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα, ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής. 

Οι πωλητές απαντούν πως οι Λαϊκές Αγορές δεν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση από τις Δημοτικές Αρχές που θα οδηγήσουν σίγουρα τις Λαϊκές Αγορές σε συρρίκνωση και αντιπροτείνουν την ίδρυση νέων αγορών. 

Για την τοποθέτηση των πάγκων, το υπουργείο προτείνει κλήρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πωλητές και παραγωγοί απαντούν πως οι θέσεις που κατέχουν οι παραγωγοί από 20ετίας  με την καθημερινή τριβή αναπτύσσει και ενισχύει την εμπιστοσύνη, ενώ η κλήρωση χαρκτηρίζεται ως «τυφλή απρόσωπη και ψυχρή διαδικασία». Αντιπροτείνουν τις νέες θέσεις να τις παρέχει ειδική επιτροπή με την παρουσία... δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

Καμία συζήτηση δεν δέχονται για το «μοίρασμα» κάθε λαϊκής αγοράς σε παραγωγούς και πωλητές, ενώ ζητούν επιπλέον, να μειωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέων αδειών, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία.